Selasa, 05 Februari 2013

PROGRAM KERJA PKS


JADWAL HARIAN TUGAS

         SENIN                                  SELASA                                  RABU

Tasdik                                   Arif Maulana                          Yunus Saputra
Joni Pranoto                           Hamzah Yanuari                    Sigit Prasetyo
Fauzi Nasrulloh                     Dzulqornain Rifki                   M. Afif A
Etik Maulana                         Fatkhur Rizky                        M. Alim Mustofa
Aris Sulis P.                           Irfan                                       M. Agus Rifaldi
Rakhman Petter                    Vina Oktaviani                        Siti Nurfajri
Khikmatul F.                         Entri Nur A.                           Eva Laeliyana
Susi Dwi Aryanti                  Yuli Astika P.                          Lu’lu Nur Kh.
Sri Handayani                       Feni Murgiyanti                      Tri Itmala
Novi Yanti                            Tias Aji A.                               Atika Damayanti
Putri Ardiansyah                  Aini Mulyana                          Putri Amalia


 
      KAMIS                                JUM’AT                                SABTU

Joni Pranoto                          Yunus Saputra                        Arif Maulana
Lukmanul Khakim               M. Alim Mustofa                      Tasdik
Fatkhur Rizky                      Dzulqornain Rifki                    M. Jamalludin
Hadi Iswanto                        Fauzi Nasrulloh                       Lukmanul Khakim
M. Fery Irawan                     M. Agus Rifaldi                      Sigit Prasetyo
Ikhwatika Ma’arij                 Hamzah Yanuari                     Aini Mulyana
Monika Devi                        Eva Laeliyana                         Tias Aji A.
Intan Gayatri                       Khikmatul Fitriyah                   Prisjiyanti
Dwi Ernawati M.                  Ayu Rakhmawati                    Siti Nurfajri
Prisjiyanti                             Novi Yanti                              Dwi Ernawati M.
Rita Annisa                          Lu’lu Nur Kh.                          Ikhwatika Ma’arij

KEPENGURUSAN PKS SMK MUHAMMADIYAH KRAMAT TAHUN 2012/2013


PENANGGUNG JAWAB
KEPALA SEKOLAH
PENASEHAT
WAKA KESISWAAN
PEMBINA
ADI HARTONO, S.Pd
KETUA
YUNUS SAPUTRA
WAKIL KETUA
M. ALIM MUSTOFA
SIE SARPRAS
DZULQORNAEN RIFKI
JAMALLUDIN
SIGIT PRASETYO
BENDAHARA
AINI MULYANA
LU’LU NURKHASANAH
SEKRETARIS
DWI ERNAWATI M
SITI NUR FAJRI
SIE PENGATURAN LALIN
TASDIK
EVA LAELIYANA
SIE PENGAMANAN
LUKMANUL KHAKIM
FAUZI NASRULLOH
TIAS AJI APRIATI
SIE HUMAS
ARIF MAULANA
PRISJIYANTI
KHIKMATUL FITRIYAHSEKILAS SEJARAH PATROLI KEAMANAN SEKOLAH INDONESIA

Didasarkan oleh rasa memiliki terhadap sekolah didalam menjaga ketertiban dan keamanann nya, maka para pelajar mewujudkan hal tersebut kedalam suatu wadah organisasi guna mempermudah pengkoodinasiannya. Untuk itulah maka pada tanggal 5 mei 1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah . Pada saat itulah ruang lingkup tugas yang diemban Polisi Keamanan Sekolah masih sempit, yaitu hanya sebatas menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Untuk memperluas ruang lingkup dari tugas Polisi Keamanan Sekolah, maka pada tanggal 5 juni 1975 Polisi Keamanan Sekolah diganti namanya dengan Patroli Keamanan Sekolah dengan persetujuan dari Bapak Letkol. Anton Sudjarwo. Ruang lingkup dari Patroli Keamanan Sekolah mengalami peluasan dan penyempitan. Tugas disempitkan dalam bidang keamanan, Dimana tugas yang diemban Patroli Keamanan Sekolah hanya sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negative yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Sedangkan perluasannya yaitu pada bidang kelalulintasan, dimana seluruh anggota Patroli Keamanan Sekolah wajib mengetahui peraturan-peraturan kelalulintasan.

Senin, 04 Februari 2013

Welcome to PKS SMK MUHKRA

Ceremonial pelantikan anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMK Muhammadiyah Kramat
Tahun 2012/2013
Pelantikan diawali dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih

Penyematan seragam Patroli Keamanan Sekolah oleh Bapak Saefudin, S.Ag. M.Pd.I selaku Kepala SekolahPembacaan JANJI PKS HASTA PRASETYA PKS oleh seluruh anggota PKS